Tømrer og snekkerservice Sigurd Bruteig
Når finish betyr noe...
Copyright © 2013 by Sigurd Bruteig ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: sigurd@made4u.no
Priser
Det finnes flere måter å ta betalt for arbeid og matrialer. Gir her en forklaring på de vanligste måtene å gjøre det på.
Timebetaling
Fast pris.
Prisoverslag
Her betaler man for medgått tid og for medgåtte materialer. I tillegg kan det komme kjøregodtgjørelse og betaling til underleverandører.
Mine satser er for tiden:

Arbeid kr. 450,- pr. time + mva.
Materialfortjeneste 15%

Jeg tar vanlighvis ikke kjøregodtgjørelse.
Stort sett det samme som timebetaling, men det er gitt et prisoverslag på hva den spesifiserte oppgave skal koste. Kan ikke overstige overslaget med mer enn 15%. Dersom oppgaven endres underveis kan det legges til hvis det fører til merarbeid.
Fast pris betyr at det er avtalt en fast pris for et bestemt arbeid. Vanlighvis inkludert materialer og underleverandører, som elektrikker og rørlegger.
Dersom jobben som utføres er i samsvar med det som er avtalt på forhånd, kan ikke håndværkeren legge til noe.
Dersom oppdragsgiver endrer oppdraget underveis kan ekstra arbeidet føre til en tilleggsregning.
Håndværkeren skal varsle straks han ser at det kommer tillegg. Dette skal ikke komme som en overaskelse etter at arbeidet er utført.